Přírodní domy.cz
"Domy mohou být postavené z místních přírodních materiálů, respektovat a využívat přírodní koloběhy,
podporovat lidské zdraví a být snadno dostupné pro každého ."  
Výzva (nejen) studentům
Absolvujete právě výuku na některé z vysokých nebo středních škol (studium stavební, zahradní, ekonomické, lékařské, potravinářské, náboženské.....), a víte hluboko ve svém nitru, že informace které vám předávají jsou mylné, zastaralé, dogmatické, vedou pouze k dalšímu ničení planety a nepřinášejí vám ani vašim potomkům nic dobrého?

Potom je potřeba posbírat odvahu, a svůj názor veřejně sdělit - ke konkrétnímu tématu, k celé koncepci, k tomu co je opomíjeno. Je to nepříjemné, ale je to jediná šance, jak se může něco změnit. Samozřejmě riziko nesouhlasu okolí je značné, zvažte možné transformativní nebo destruktivní dopady. Nicméně tato doba o tom je. Bez zkompostovaní toho starého balastu nám tady nic nového a chutného asi nevyroste.

Krajním dopadem je opuštění této instituce (školy, zaměstnání, organizace,...). Pro někoho může být požehnáním, když dále nemusí absolvovat roky formátování a vstřebávání zbytečných informací a pokynů. Čas je cenný, a tvořivý svobodný člověk cítící své životní poslání pro něj má mnohdy lepší využití, než jaké mu předurčí vzdělávací (formátovací) systém. Důkazem toho je, že většina absolventů odborných a vysokých škol získané znalosti nikdy nepoužije a papír který získali za obětování nejtvořivějších let svého života vpodstatě nepotřebují (jejich rodiče obvykle mají jiný názor).

 Většina institucí, včetně vzdělávacích, jsou manipulovanými figurkami ve hře o moc a nadvládu nejrůznějších korporací. Nelze očekávat, že bude někdy v jejich zájmu, abyste žili přirozeným životem v souladu s přírodou, měli vlastní rajské zahrady, soběstačnost, stavěli zdravé levné domy a byli nezávislí. To by totiž byl jejich konec. Bez figurek se tato hra nedá dál hrát...

    


    Své názory vám předkládám pouze ke zvážení. Je samozřejmé a nutné rozhodovat se podle vlastní pravdy. Něco si můžete vzít, něco nechat být. Každý člověk je jiný, má v sobě jiné rozhodovací mechanismy i jiné předurčení v tomto životě. 

    Jak znát více o sobě, jak být znovu jedinečný
    Velmi doporučuji zjistit si o sobě, než začnete měnit planetu, jaký jste typ v humandesignu. Může vám to velmi pomoci dělat správná rozhodnutí ve správný čas. Tak budou mít sílu a váhu, potom lze přirozeně plynout, bez překážek, zlosti a frustrací. Přirozeně bychom to všichni měli umět i bez jakékoliv znalosti typologie. Bohužel jsme prošli cíleným formátovacím procesem této civilizace (od pobytu v děloze přes porodnici, školku, rodičovskou výchovu, školy, zaměstnání, vztahy...) a naše individualita byla potlačována, upravována, trestána, nebo ignorována. Člověka obvykle překvapí a zároveň potěší nový kontakt se svou pravou podstatou. Je to jako znovu se narodit.
Já jsem manifestor, a je mou svatou životní povinností :-) bourat staré nefunkční struktury, informovat, iniciovat nové věci a tvořivě ventilovat svůj přirozený hněv. Pokud jste generátory, potřebujete se naučit správně reagovat na věci které k vám od vesmíru přicházejí. Vaše budovatelská energie vám umožní tvořit nové světy. Projektoři čekají na pozvání, a pak je už nic nezastaví. A reflektoři ...
Podrobně si můžete zjistit vše o tom, jakým typem od narození jste, na www.humandesign.cz .

http://humandesign.cz/typy-a-centra.html#2
http://www.humandesignamerica.com/about-the-system/the-four-types


Zpět na úvodní stranu

Jaroslav Svoboda