Přírodní domy.cz

"Domy mohou být postavené z místních přírodních materiálů, respektovat a využívat přírodní koloběhy,
podporovat lidské zdraví a být snadno dostupné pro každého ." 


 

   Vítejte na stránkách www.prirodnidomy.cz

    Pokud znáte mé stránky www.ekozahrady.com a www.rodovystatek.cz tak už určitě víte, co je jedlý les, mulčování nebo mišpule. Též se tam můžete dozvědět, co je to permakultura. A právě permakultura má tu zajímavou schopnost propojovat jednotlivé oblasti lidského života v jeden funkční celek. Není tedy náhodou, že zahrada je různými vztahy propojená s domem, stejně jako  kuchyňský koš na bioodpad se zahradním kompostem. Každý dům je též vhodně nebo nevhodně propojený s planetou Zemí, protože jeho existence je závislá na materiálech a energiích, které Země dává. 

    Přírodní domy jsou úplným nesmyslem... pro zastaralé ekonomické učení, které z naší planety udělalo sklad materiálů určený k vyrabování, a skládku toxického odpadu zároveň. Proto přírodní domy nebudou asi nikdy propagovány velkými komerčními společnostmi, nejsou předurčené pro výuku na současných školách a ani není snadné jejich povolovaní na úřadech (čest a slávu vyjímkám). 

    Myslím si, že je pro náš živočišný druh nejvyšší čas začít se na této planetě chovat slušně. Pojďme společně napomoci tomu, aby se z neekologického a nezdravého stavitelství co nejdříve stal pouhý muzejní exponát, nad kterým budou naši potomci jen nechápavě kroutit hlavami.

Co jsou přírodní domy?

    Přírodními domy nazývám lidské stavby, které jsou součástí přírodního koloběhu před, během i po skončení své životnosti. Materiály na ně použité vznikly v přírodě, jsou přírodě přátelským nebo alespoň neškodným způsobem upraveny pro stavební účely, mají vhodné mechanické i energetické vlastnosti pro člověka, a jednoho dne se mohou opět do přírodních koloběhů vrátit (rozložit se na humus) nebo znovu použít (třeba kameny nebo tvrdé dřevo). Ekologické bydlení je stále populárnější, knih i webů o ekodomech a zajímavých alternativách přibývá. Po studování mnoha materiálů například z USA, nebo shlédnutí některých místních projektů, jsem ale měl i nedobré pocity. Domy v některých knihách vypadají přírodně, obsahují přírodní materiály, ale návod k jejich stavbě počítá s použitím různých parozábran, plastových a jiných fólií, geotextilií, betonu, pěn, nebo obtížně sehnatelných přírodních izolací. Jsou určitě lepší než současná klasika, ale mě se to nelíbí. Nemám rád ani různá složitá eko-zařízení, rekuperace, tepelná čerpadla, počítačem řízené kotle, a jiná technokratická řešení závislá na různých čudlících a čidlech. Nějaký čudlík se rozhodne přestat fungovat, a je po soběstačnosti. Opravdové přírodní domy dýchají s námi, při jejich demolici nevzniká hromada špatně tříditelného nepřírodního odpadu, a vše si můžete opravit sami (nebo pomůže řemeslník). Samozřejmě rád použiji na nezbytné doplňky a vybavení sklo, kovy nebo holt sem tam nějakou nepřírodní trubku, ale cílem filosofie ke které se přikláním je, aby se při demolici domu tyto věci daly snadno odebrat, odnést k recyklaci, využít ještě jednou při budování kurníku nebo přístřešku na dřevo, a zbytek hmoty domu se mohl jednoduše zkompostovat. Prostě udělat takový pěkný vyvýšený záhon, do kterého jen přidáte trochu hnoje aby na něm dobře rostly dýně. 

    Stavebník samozřejmě na začátku řeší jak dům vybudovat, ale mělo by se zohlednit i to, jak ho rozebrat. Zkuste si představit, pro srovnání, co to obnáší zdemolovat dům ze slámy, hlíny a dřeva, versus "moderní" dům plný polystyrenu, plastů, drátů, železa a betonu. I omítka je z části chemická směs, pod kterou je plastová mřížka (perlinka) a v hlubší vrstě je často plastová parozábrana. Co s tím vším bordelem na této naší jediné planetě uděláte? A co opravy? Opravit dnešní domy většinou znamená vydělat peníze a jet někam nakoupit uměle vyrobené a většinou drahé materiály a polotovary které pouze dále zatíží životní prostředí. Opravit nebo přestavět přírodní dům znamená vykopat někde trochu hlíny (která se jednou vrátí Zemi zpět), pokácet dřevo z vlastních kopicovaných stromů které znovu doroste, nebo nakosit rákos či sehnat slámu. Potřebujete pojivo do omítky? Pro květ rákosu nebo kravský trus také do supermarketu nemusíte. A myslíte si, že bydlení "na přírodno" nemůže být luxusní? Omyl, přírodní domy mohou být stejně krásné, stejně ošklivé, stejně luxusní i stejně drahé jako dnešní domy. Výhodou je, že mohou být též levné a zároveň luxusní a zároveň zdravé. To je žádoucí kombinace, kterou v katalozích dnešních stavebních firem těžko dohledáte. Přírodní dům si sobě na míru musíme vymyslet a postavit (s patřičnou odbornou pomocí dle svých schopností) prostě sami.

Jaroslav Svoboda


Ben Law - Roundwood Timber Framing DVD, "Building Naturally Using Local Resources". Film ve kterém Ben Law předvádí kompletní výstavbu svého dřevěného domu z dřeva které si sám vypěstoval i zpracoval. Ve své knize krok za krokem popisuje budování svého dřevěného domu. Dále doporučuji jeho knihu "The woodland way". Vše zatím bohužel jen v angličtině. www.ben-law.co.uk


Architekt odpadu - tento film není úplně o přírodním stavitelství, je o stavění z odpadových materiálů. Ačkoliv bych sám nechtěl bydlet v domě z pneumatik nebo plastových lahví, přesto ho každému doporučuji ke shlédnutí. Stavby jaké produkuje architekt Michael Reynolds se na mnoha místech mohou uplatnit, filosofie filmu je velmi inspirující a dá se převést i na čistě přírodní materiály. www.garbagewarrior.com


First Earth - Nekompromisní ekologická architektura. Stavění z hlíny, maximální tvořivost, živé zdravé domy. Filmy zdarma ke shlédnutí, i v českém překladu.  http://www.davidsheen.com/firstearth/videos.htm

Zajímavé odkazy:  

www.slamenedomy.cz - eko-logické a soběstačné stavitelství, semináře, osady

www.slamenejurty.cz - celoroční jurty, kruhové domy

www.prirodnestavitelstvo.sk  .... v spolupráci s prírodou

www.claygar.cz  - ekologické hliněné omítky a nepálené cihly

www.vianatura.cz - inspirace pro žití v souladu s přírodou

www.permalot.org -  centrum přírodního stavitelství

Máte inspiritavní a tematicky podobně zaměřený web?  Pošlete odkaz na ekozahrady@seznam.cz .www.ekozahrady.com